2){ if ($t4==$t5){ if (strlen($t4)>5){ if (preg_match("/^([a-zA-Z0-9])+([.a-zA-Z0-9_-])*@([a-zA-Z0-9_-])+(.[a-zA-Z0-9_-]+)+[a-zA-Z0-9_-]$/",$t6)==1){ if (preg_match("/^([a-zA-Z0-9])+([.a-zA-Z0-9_-])$/",$t1)==1){ $qua=mysql_query("select * from nimcat_blogs where usern='$t1'");@$qub=mysql_fetcH_array($qua); if(!@$qub['id']){ $blogrbi=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from nimcat_buser where username='$myblogid'")); $bid=$blogrbi['bid']+1; $t40=$blogrbi['pdesc']; $t4=md5($t4); $t20=$_POST['t4']; if(@mysql_query("insert into nimcat_blogs (btitle,usern,passw,status,email,flname,semail,them2s,yahoo,tzone,dateform,timeform,ipnum,opnum,dlnum,lpnum,pro,archivetype,archiveform,tell,bdesc) VALUES ('$t3','$t1','$t4','1','$t6','$t9','$t15','on','$t10','3:30:42','$t11','$t12','10','40','10','20','$t13','1','1','$tell','$t14')")){ @$title = "".$qcb['stitle']."".$t1.".".$qcb['surl']; @$headers = "From: no-Rplay@".$qcb['surl']." \r\n"; @$headers.= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8"; @$headers.= "MIME-Version: 1.0 "; @$body="

".$qcb['stitle']."

کاربر گرامی وبلاگ شما در سايت بلاگ بار با موفقیت راه اندازی شد.
نام کاربری : ".$t1."
رمز عبور : [".$t20."]

جهت ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

آدرس سايت شما :
".$t1.".".$qcb['surl']."

موفق و سرفراز باشید
Www.".$qcb['surl']."
"; @mail($t6, $title, $body, $headers); mysql_query("insert into nimcat_thm (weblog) VALUES ('$t1')"); mysql_query("insert into nimcat_thm2 (weblog) VALUES ('$t1')"); mysql_query("insert into nimcat_thm3 (weblog) VALUES ('$t1')"); mysql_query("insert into nimcat_thm4 (weblog) VALUES ('$t1')"); mysql_query("insert into nimcat_thm5 (weblog) VALUES ('$t1')"); mysql_query("insert into nimcat_thm6 (weblog) VALUES ('$t1')"); mysql_query("insert into nimcat_shopthm (weblog) VALUES ('$t1')"); $sst='
سايت شما با موفقیت ساخته شد

نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سایت به ایمیل خصوصی شماارسال خواهد شد.

شما میتوانید دربخش ورود اعضاء و با ورود نام کاربری و کلمه عبور شما وارد بخش مدیریتی سایت شده و امکان ارسال مطلب و یا تغییر در تنظیمات سایت خود راخواهید داشت . همچنین میتوانید قالب وچهره جدیدی برای سایت خود  انتخاب کرده و یا حتی قالب دلخواه خود را بسازید . نویسندگان سایتها میتوانند تصویر خود و یا لوگو وبلاگ و همچنین توضیحاتی در مورد نویسنده و مطالب وبلاگ رادر بخش تنظیمات تعیین کنند و همچنین اطلاعات بیشتری درباره خودتان رامیتوانید در بخش پروفایل مدیر سایت وارد کنید.

مدیریت بلاگ بار از کاربران خود انتظار دارد با درک شرایط وقوانین ایران آن را در نوشته ها و سایتهای خود لحاظ کنند.

با آروزی موفقیت برای شما

'; }else{ $st='
مشکلی در اجرای درخواست پیش آمد
لطفا در زمان دیگر دوباره امتحان کنید و در صورت تداوم مشکل با مدیران سایت تماس بگیرید
'; }}else{ $sst='
اين وبلاگ قبلا ثبت شده
لطفا نام کاربری دیگری را انتخاب کنید
'; }}else{ $sst='
نام كاربري فقط می تواند اعداد و حروف انگلیسی باشد.
لطفا نام کاربری را صحیح وارد کنید
'; }}else{ $sst='
دستور ارسالی ایمیل شما صحیح نمی باشد
لطفا آدرس ايميل را به صورت صحيح وارد كنيد.
'; }}else{ $sst='
جهت امنيت بيشتر رمز عبور نبايد كمتر از 6 كاراكتر باشد.
لطفا رمز عبور را بیشتر از 6 کاراکتر انتخاب کنید.
'; }}else{ $sst='
رمز عبور هاي وارد شده با هم يكسان نيستند.
لطفا در وارد کردن رمز عبور دقت کنید.
'; }}else{ $sst='
نام كاربري حداقل باید سه کاراکتر باشد.
لطفا نام کاربری را بیشتر از 3 کاراکتر وارد کنید.
'; }}else{ $sst='
کد امنیتی وارد شده اشتباه است
لطفا در وارد کردن کد امنیتی دقت کنید.
'; }}else{ $sst='
بعضی از فیلدهای ستاره دار وارد نشده است
لطفا همه ی فیلدهای ضروری را تکمیل کنید
'; if($_POST['cap'] != $_SESSION['code']){$iserr[1]="yes";echo '
کد امنیتی را اشتباه وارد کردید .
';} }}?>
راهنما
نام کاربری حداقل باید دارای 3 کاراکتر باشد و از حروف انگلیسی و اعداد تشکیل شده باشد .
حداقل کاراکترهای مورد قبول برای رمز عبور 6 کاراکتر می باشد .
از قرار دادن اعداد ساده و پشت سر هم مانند 123456  برای رمز عبور خودداری کنید .
درصورتی که ایمیل ندارید فیلد ایمیل را با دستور name@site.com پر کرده و خالی نگذارید .
آدرس سایت شما بصورت username.blogbar.ir میباشد که username همان نام کاربریخواهد بود .
در وارد کردن کد امنیتی دقت کنید و در صورت نیاز به تغییر از تصویر کنار کد استفاده کنید .
دیگر تنظیمات سایت بعد از ثبت سایت در بلاگ بار  در پنل کاربریتان قابل تغییر است .
ثبت سایت جدید